Ponieważ cenimy Twoją prywatność i niezwykle dla nas ważne jest to, aby Twoje dane były bezpiecznie, a informacje o tym w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy jasne, przygotowaliśmy dla Ciebie ten oto dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bolt.sklep.pl.

Administratorem Twoich danych jest Dominik Bartocha, prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r.  o  Prawie przedsiębiorców.

Adres: BOLT Dominik Bartocha ul. Skrajna 32B/19, 05-091 Ząbki

Kontakt z administratorem sklepu możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@bolt.sklep.pl

Dane osobowe

Twoje dane są powierzane następującym podmiotom. Każdy z nich gwarantuje stosowanie się do wymogów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP 6793087624 – w celu dostawy zamówień składanych na stronie www.bolt.sklep.pl
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 – w celu dostawy zamówień składanych na stronie www.bolt.sklep.pl

Politykę prywatności poszczególnych usługodawców znajdziesz tutaj:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy związanej z zakupem produktów w naszym sklepie – Składając zamówienie musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także adres dostawy zamówienia.
 2. Założenia konta użytkownika – Zakładając konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza przekazujesz nam swoje dane tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Dane te wykorzystywane są w celu założenia i utrzymania konta użytkownika na naszej stronie.
 3. Reklamacje i odstąpienie od umowy – Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz nam dane osobowe tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefony, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Są to dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy i wykorzystujemy je jedynie w tym celu.
 4. Kontaktu za pośrednictwem konta e-mail – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swoje dane tj. adres e-mail. Wykorzystujemy je w celu obsługi Twojego zapytania. W treści mogą pojawić się również inne dane osobowe, które wykorzystane są w tym samym celu. Treści te mogą podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostaną usunięte. Masz prawo do domagania się przedstawienia i/lub usunięcia historii korespondencji. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest uzasadniony powód wynikający z ochrony interesów administatora danych np. ochrona przez potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 5. Wystawienie Faktur – Wystawiając fakturę przetwarzamy Twoje dane osobowe w kwestiach związanych z wystawieniem dokumentu. Przetwarzanie danych potrzebnych do jej wystawienia związane jest z prawnym obowiązkiem wystawienia faktury. Przekazanie faktur
 6. Przesyłka zamówienia –  Przesyłając zamówienie przekazujemy Twoje dane do firmy pocztowej/kurierskiej. Przetwarzanie danych potrzebne jest do dostarczenia zamówione produktu.

Gwarancja bezpieczeństwa – Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Wszelkie dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jako użytkownikowi przysługuje Ci prawo do:

 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Twoich danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie niniejszej umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.

Wszystkie wskazane wcześniej uprawnienia możesz realizować zgodnie zasadami opisany w art. 16-21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@bolt.sklep.pl

Pliki cookies

Strona interentowa www.bolt.sklep.pl wykorzystuje pliki cookies.

Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie i smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasze systemy teleinformatyczne.

Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskujemy zawarte w nich informacje w celach statystycznych i marketingowych (remarketing), a także w celu prawidłowego działania sklepu.

W każdej chwili możesz w taki sposób skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą zostać usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez użycie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej , programy do tego służące lub skorzystanie z narzędzi w ramach Twojego systemu operacyjnego.

Inne technologie

Jako Administrator informujemy również, że stosujemy technologie śledzące tj.:

Facebook –  Nasza strona wykorzystuje narzędzie Facebook Pixel w celu zarządzania reklamami na Facebooku.

Wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności Facebooka możesz znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zarządzanie ustawieniami prywatności możliwe jest z Twojego konta na Facebooku.

Google Analitics – Nasza strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics w celu tworzenia statystyk sklepu.

W każdej chwili możesz przerwać rejestrowanie danych gromadzonych przez pliki cookies odnośnie korzystania z naszego sklepu przez Google. Możesz również przerwać przetwarzanie tych danych przez google. Wystarczy, że zainstalujesz tę wtyczkę:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Polityka prywatności poszczególnych usługodawców możesz znaleźć tutaj:

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisane jest w logach serwera. Logi serwera obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są przez nas wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.